เกี่ยวกับร้าน

เรา คือ …บ้านขนมคลีน

บ้านขนมคลีน ก่อตั้งเมื่อปี 2019 โดยเราเล็งเห็นในเรื่องของสิ่งที่ทุกคนรับประทานเป็นเรื่องสำคัญ ใกล้ตัว และส่งผลโดยตรงต่อตัวเราเอง ดังนั้นเราจึงมีพันธกิจในการนำอาหาร และเครื่องดื่มสุขภาพมา รองรับให้ทุกคนที่ใส่ใจในสุขภาพนั้นได้รับประทานสิ่งที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ เพราะนอกจากมีสารปรุงแต่งน้อย และยังมีสารอาหารที่ครบถ้วนสมบูรณ์เหมาะกับทุกเพศทุกวัยอีกด้วย

“เพราะเราอยากเห็นทุกคน…สุขภาพดี”